Taisyklės

1. Bendrosios naudojimosi taisyklės
1.1. lvsmc.lt svetainė skirta pateikti informaciją ir nuotolinio mokymosi medžiagą internete farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistams, užsiregistravusiems svetainėje.
1.2. Šios taisyklės nurodo registruoto svetainės vartotojo ir LVS mokymų centro tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.
1.3. Svetainės veiklą palaiko bei koordinuoja LVS mokymų centras.
1.4. Registruodamiesi svetainėje Jūs patvirtinate, jog esate susipažinę su taisyklėmis, jas supratote bei įsipareigojate jų laikytis.
1.5. Svetainėje gali užsiregistruoti tik asmenys, dirbantys sveikatos priežiūros ir farmacijos srityse. Už neteisingos informacijos pateikimą asmuo pašalinamas iš svetainėje užregistruotų vartotojų duomenų bazės ir gali būti patrauktas atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikoje (LR) galiojančius norminius aktus.

2. Paslaugos, prieinamos svetainėje
2.1. Vartotojams suteikiamos šios galimybes:
    a) peržiūrėti ir išklausyti paskaitas, gauti įvairią mokymosi medžiagą;
    b) gauti kvalifikacijos kėlimą patvirtinantį sertifikatą, įrodantį paskaitų išklausymą bei įgytas žinias;
    c) parsisiųsti į savo kompiuterį lektoriaus parengtą medžiagą, jei ji yra prieinama;
    d) susipažinti su informacine medžiaga apie sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams aktualius klausymus;
    e) paskaitų medžiagą vartotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymosi proceso užtikrinimui. Bet koks kitas medžiagos naudojimas kategoriškai draudžiamas;
    f) užduoti klausimus lektoriui.

3. Sertifikatai
3.1. Už išklausytas paskaitas/išlaikytus testus vartotojas gauna kvalifikacijos kėlimą patvirtinantį sertifikatą.
3.2. Pažymėjimai (Sertifikatai) atiduodami vartotojui šiais būdais:
3.2.1. Nemokamai - skaitmeninė sertifikato versija. Tokį sertifikatą galima nemokamai pateikti per VAPRIS sistemą. Sertifikato PDF versiją parsisiųsti galima prisijungus prie svetainės ir pasirinkus Mano paskyra->Mano mokymai->Mano sertifikatai;
3.2.2. Mokamai – individualus spausdinto sertifikato išsiuntimas per 10 d. d. Paslaugos mokestis – 20€ plius 3€ už kiekvieną sertifikatą. Užsakyti galima čia.

4. Svetainės vartotojo registravimas ir paskyros panaikinimas
4.1. Kad taptumėte registruotu svetainės vartotoju, reikia užpildyti registracijos anketą. Atlikdamas registraciją vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. LVS mokymų centras turi teisę savo nuožiūra spręsti apie vartotojo pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis LVS mokymų centras turi teisę nedelsiant ir nepranešus vartotojui neregistruoti vartotojo, pašalinti vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir/ar informuoti atsakingas institucijas apie galimus įstatymų pažeidimus.
4.2. Visi registruoti vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.
4.3. Vartotojas įsipareigoja nepaviešinti tretiems asmenims savo vartotojo prieigos duomenų.
4.4. Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti svetainės administraciją apie bet kokį neleistino vartotojo slaptažodžio naudojimo atvejį ar apie bet kurį kitą saugumo sąlygų pažeidimą. Vartotojas, užbaigus bet kurią prisijungimo sesiją, turi pasitikrinti, kad išėjo iš savo vartotojo paskyros. LVS mokymų centras neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl tokio vartotojo elgesio, kuris neatitinka svetainės naudojimosi taisyklių.
4.5. Vartotojo asmeniniai duomenys – vardas, pavardė, spaudo numeris ir kiti asmens duomenys naudojami galiojančių kvalifikacijos kėlimo sertifikatų parengimui bei, esant būtinybei, įsitikinimui, jog užsiregistravęs asmuo dirba sveikatos priežiūros srityje.
4.6. Vartotojo asmeniniai duomenys, jei tokie buvo pateikti, negali būti paviešinti tretiems asmenims be vartotojo sutikimo net ir nustojus naudotis svetainės paslaugomis, išskyrus atvejus, numatytus LR norminiuose aktuose, jei duomenų reikalauja kvalifikacijos tobulinimo sertifikatų išdavimo įstaigos.
4.7. Jei vartotojas nesutinka su svetainės naudojimosi taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis svetainės teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti vartotojo paskyros, išsiuntęs atitinkamą pranešimą svetainės administracijai.
4.8. LVS mokymų centras turi teisę panaikinti vartotojo paskyrą, jei vartotojas nenurodė pilnos ar tikslios registracijos anketoje reikalaujamos informacijos ar registravosi daugiau nei vieną kartą, naudodamas skirtingus duomenis. Šiais atvejais, prieš panaikinant vartotojo paskyrą, jam išsiunčiamas perspėjimas el. pašto adresu, informuojant apie iškilusią problemą ir pateikiant siūlymus problemos sprendimui. Jei vartotojas į gautą el. paštu laišką neatsako per dvi darbo dienas, vartotojo paskyra ir visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti. Panaikinus duomenis, vartotojas, nurodęs pilną ir tikslią registracijos anketoje reikalaujamą informaciją, gali užsiregistruoti pakartotinai.
4.9. Svetainės administracija turi teisę panaikinti vartotojo sąskaitą be vartotojo sutikimo, jei vartotojas nesilaiko ar pažeidžia svetainės naudojimosi taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai vartotojo duomenys bus panaikinti.

5. Autorinės teisės ir šalutinės teisės
5.1. Visos intelektualinės nuosavybės teisės susijusios su lvsmc.lt svetaine priklauso tik LVS mokymų centrui. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal LR norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius.
5.2. Svetainėje patalpinti intelektualinės nuosavybės objektai yra apsaugoti pagal Autorinių teisių įstatymą. Bet koks svetainėje patalpintos intelektualinės nuosavybės objekto panaudojimas leidžiamas tik gavus raštišką svetainės administracijos leidimą bei laikantis šių naudojimosi taisyklių.